Strona Główna

Zawsze cenię Twój biznes

Dzięki pojawiającym się modelom biznesowym i nowym technologiom, Twoja struktura biznesowa będzie prosperować dzięki wdrażaniu pewnego i długoletniego partnera komunikacyjnego. Ja zawsze dostarczam odpowiednie zasoby we właściwym czasie, aby zapewnić prawdziwą wartość biznesową.

Jako wykwalifikowany tłumacz ustny i pisemny z ponad 7-letnim doświadczeniem zawodowym, oddasz swój projekt w zaufane ręce, a ja poświadczę, że Twoja wiadomość została wyraźnie dostarczona.

Współpracowałem z wieloma pierwszorzędnymi firmami tłumaczeniowymi przy różnych projektach dla różnych organizacji rządowych i komercyjnych, w tym dużych kancelarii prawnych oraz publicznych lub prywatnych placówek służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Ponadto stale pomagam firmom w rozwoju zarówno na rynku anglojęzycznym, jak i polskojęzycznym.

Tłumaczenia przysięgłe czy poświadczone

Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie, które również zawiera podpisane i ostemplowane oświadczenie ode mnie. Potwierdzi to, że projekt został przeprowadzony przez profesjonalnego, kompetentnego tłumacza oraz iż przetłumaczony tekst jest dokładny i kompletny.

W Zjednoczonym Królestwie, jako kraju prawa anglosaskiego, nie ma tłumaczy przysięgłych, jak w innych krajach europejskich z systemem prawa kontynentalnego, np. w Polsce, gdzie tłumacze przysięgli są upoważnieni przez odpowiedni rząd do oficjalnego poświadczenia przetłumaczonego dokumentu. Natomiast w Zjednoczonym Królestwie tylko wykwalifikowani tłumacze, którzy są członkami organizacji zawodowych mogą poświadczać własne tłumaczenia. Dlatego moje poświadczone tłumaczenia są zgodne z zasadami uwierzytelniania tłumaczeń zatwierdzonymi przez organizacje rządowe Zjednoczonego Królestwa.

Wszelkie dokumenty związane z usługami rejestracji cywilnej (akty urodzenia, małżeństwa itp.) powinny być zwykle tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Inne dokumenty, które powinny być złożone pod przysięgą lub poświadczone, to wytyczne prawne i orzeczenia sądowe, oficjalne korespondencje policji i prokuratury, akty publiczne, akty własności, świadectwa szkolne, stopnie uniwersyteckie lub dyplomy i testamenty.

Jestem zobowiązany do dostarczania nienagannych tłumaczeń finansowych

Tłumaczenie finansowe jest często uważane jako własny język i dlatego konieczne jest, aby wszystkie tłumaczenia finansowe dokładnie odzwierciedlały treść z zastosowaniem prawidłowej terminologii. Jest to złożony proces, który wymaga dogłębnej znajomości branży i dużej uwagi do szczegółów.

Niektóre z moich przetłumaczonych prac to następujące rodzaje dokumentów:

Roczne sprawozdania finansowe i raporty z audytu, raporty zarządcze, raporty roczne i kwartalne, sektor bankowości prywatnej, raporty akcji, analizy ryzyka, raporty i analizy inwestycyjne, analizy rynku i konkurencji, fundusze inwestycyjne i prospekty funduszy, umowy lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych, raporty i analizy giełdowe.

Tomasz Grudzień zobowiązuje się do dostarczenia:

 • Tłumaczenia poświadczone
 • Doświadczenie zawodowe i praktyczna znajomość terminologii prawnej
 • Kompleksowa znajomość zagadnień finansowych i zastosowanie unikalnej terminologii
 • Profesjonalizm i zapewnienie jakości
 • Konkurencyjne ceny
 • Elastyczne terminy realizacji i zdolność do pracy w napiętych terminach
 • Spersonalizowana usługa

Mogę pomóc Tobie w:

Tłumaczenia Ustne

(symultaniczne, konsekutywne, zdalne i łącznikowe)

 • Prawo
 • Biznes
 • Finanse
 • Usługi Publiczne

Tłumaczenia pisemne:

(zwykłe, specjalistyczne i poświadczone)

 • Prawo
 • Biznes i Finanse
 • Księgowość i Rachunkowość
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa
 • Technologia i Informatyka

Typy dokumentów:

 • Komunikacja prawna
 • Raporty z audytów
 • Sprawozdania finansowe
 • Instrukcje i kontrakty
 • Patenty i postanowienia
 • Materiały reklamowe
 • Dyplomy i certyfikaty
 • Dokumenty osobiste i wiele innych

Skontaktuj się

Chciałbyś zacząć ze mną współpracować?

Możesz wysłać mi e-mail na adres info@tomaszgrudzien.com lub zadzwonić pod numer +4475505 77615 lub +4413898 76748.

Jeśli masz jakieś pytania, odwiedź proszę stronę z często zadawanymi pytaniami, aby sprawdzić, czy odpowiedź na Twoje pytanie jest już udzielona. Jeśli nie, skontaktuj się ze mną bezpośrednio.

Nie mogę doczekać się dyskusji na temat Twojego projektu!